Prodávající:
Evžen Pomschár, Na dlouhém lánu 27/10, Praha 6, IČO: 61091367

Upozornění: Od 1.3.2017 je možné hradit objednané zboží pouze bezhotovostně bankovním převodem.

Reklamované zboží za účelem posouzení oprávněnosti reklamace může být dodáno na adresu Evžen Pomschár, Na dlouhém lánu 10, Praha 6 - Vokovice. Náklady spojené s dopravou reklamovaného zboží hradí Kupující.

Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci u prodávajícího jakýmkoliv způsobem, zejména, nikoliv však výlučně:

 • Zasláním e-mailu na adresu info@zlate-mince-hrady.cz
 • Zasláním reklamace na adresu provozovny prodávajícího Evžen Pomschár, Na dlouhém lánu 10, Praha 6 - Vokovice
 • Kontaktním formulářem

Platební podmínky

Nabízíme několik způsobů platby za zboží. Níže popsané druhy plateb jsou dostupné všem koncovým zákazníkům i obchodním partnerům.

Platba v hotovosti

Od 1.3.2017 je možné hradit objednané zboží pouze bezhotovostně bankovním převodem.

Platba na dobírku

Tento typ platby není k dispozici.

Platba bezhotovostním převodem

Tento typ platby je možno zvolit jak v kombinaci s osobním odběrem zboží, tak i při zaslání zásilky přepravní společností. Zboží bude expedováno po připsání částky na náš účet.

Dodací podmínky

Nabízíme několik způsobů dodání zboží. Objednané zboží, které je skladem je expedováno do 48 hodin (platí pouze v pracovních dnech) od potvrzení objednávky.

Osobní odběr

Zboží si můžete vyzvednout osobně (po domluvě termínu schůzky a místu převzetí). Tento způsob je dostupný pro všechny zákazníky a je zdarma. Je třeba ale zaplatit za zboží předem bankovním převodem.

Doprava přepravní společností (nejčastěji Česká pošta,s.p.)

Zásilka Vám bude doručena na uvedenou adresu doručení, popřípadě na poštu.

Služba České pošty s.p., určená koncovým zákazníkům pro dopravu v rámci ČR. Zásilka je doručena na adresu dodání, resp. na pobočku České pošty nejblíže adrese doručení. Zde bude také zásilka uložena i v případě nedoručení, a to po dobu 14 dní. Po této době je zásilka vrácena jako nedoručitelná. V případě, že jste za zboží neplatili předem, za zboží zaplatíte v hotovosti při předání.

cena poštovného a balného:

 • (0-500,-Kč : 60,-Kč)
 • (501-10 000,-Kč : 99,-Kč)
 • (10 001 20 000,-Kč : 125,-Kč)
 • (20 000,- Kč a výše : 150,- Kč)

Poštovné do zahraniči se sjednává jednotlivě.

Všeobecná ustanovení

  • Tyto obchodní podmínky upravují a blíže specifikují podmínky uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím ( Evžen Pomschár, provozujícím internetový obchod na adrese www.zlate-mince-hrady.cz )

   a kupujícím.

   Odesláním závazné objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 1. Předmět smlouvy

  1. Předmětem smlouvy je zboží uvedené v závazné objednávce kupujícího. Rozměry, váha, obsah kovů a ostatní údaje uvedené na webových stránkách www.zlate-mince-hrady.cz jsou údaji vycházejícími z údajů České národní banky (ČNB) a České mincovny (ČM). Kupující může před objednáním zboží položit emailem dotaz pro případné ověření nebo doplnění těchto údajů. Obrázky a fotografie zboží jsou ilustrativní (rozdíl v odstínu barev, velikosti apod.), rozhodující je popis zboží. Všechny fotografie jsou chráněny autorským právem.
  2. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží ve stavu v souladu se specifikací podle uvedeného popisu
  3. Místem doručení zboží je adresa pro doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 2. Objednání zboží a uzavření smlouvy

  1. Podmínkou platnosti objednávky je řádné vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři kupujícím.
  2. K uzavření objednávky je nutné potvrzení objednávky prodávajícím. Toto potvrzení objednávky bude zasláno na emailovou adresu kupujícího nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení objednávky. Za potvrzení objednávky se nebere automatické zaslání emailu po provedení objednávky kupujícím.
  3. Kupující se zavazuje odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu za zboží včetně dodacích nákladů (poštovné, balné, pojištění) uvedenou v potvrzení objednávky (zálohové faktuře) ve chvili, kdy je kupujici vyzvan prodavajicim
  4. Kupující má právo jím odeslanou objednávku stornovat oznámením zaslaným na emailovou adresu prodávajícího info@zlate-mince-hrady.cz nejpozději do 1 hodiny po odeslání objednávky.
  5. V cenově náročnějších případech, kdy celková hodnota objednávky (příp. více nevyřízených jednotlivých objednávek jednoho kupujícího) je vyšší než 50.000 Kč, si prodávající vyhrazuje právo vyžadovat před potvrzením objednávky (objednávek) úhradu finanční zálohy kupujícím ve výši minimálně 20% z celkové hodnoty objednaného zboží na účet prodávajícího.
  6. Prodávající je oprávněn, v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny a podobně - požádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem (např. e-mailem nebo telefonicky). Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem odmítne provést.
  7. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout potvrzenou objednávku v případě převisu počtu přijatých objednávek nad výší disponibilních zásob zboží. V případě nemožnosti uspokojení objednávky bude tato informace zaslána kupujícímu ve lhůtě uvedené v odst. 2. tohoto článku.
  8. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo na odmítnutí objednávky v případě, že uvedené údaje o kupujícím nebo místě dodání jsou zavádějící, chybné nebo neúplné.
  9. Mince a medaile zatím nevydané podle emisního plánu ČNB a ČM je možno si předem rezervovat. Popis, technické parametry a rovněž cena a počet kusů k prodeji tohoto zboží jsou údaje předpokládané a může dojít k jejich změně. Vyhledem k charakteru zboží a jeho předobjednání u ČNB nevzniká rezervací právo kupujícího na odběr rezervovaného počtu mincí kupujícím.
  10. Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit nebo odmítnout.
  11. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli nepříjmout objednávku bez uvedení důvodu.
 3. Cena a platba

  1. Ceny uvedené na internetových stránkách www.zlate-mince-hrady.cz jsou platné v okamžiku objednání zboží. Uvedené ceny jsou konečné.
  2. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změn cen na finančních trzích, změn směnného kurzu české koruny, výrazné inflaci, při změnách cenových podmínek dodavatelů zboží a v obdobných případech.
  3. Cena nevydaných mincí a medailí je stanovena na základě očekávaných cen mincí a medailí. Dojde-li ke zvýšení cen ze strany ČNB, ČM případně jiného emitenta a kupující již hradil cenu ve výši PŘEDPOKLÁDANÉ PRODEJNÍ CENY, vyhrazuje si prodávající právo účtovat před dodáním zboží vzniklý rozdíl. V případě, že kupující navýšení ceny nebude akceptovat, má právo na vrácení plné výše již zaplacené částky předplatného dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (bankovním převodem, poštovní poukázkou). Záloha (1.000,-Kč/1 ks každé zlaté, dosud nevydané mince), uhrazená za účelem závazné rezervace zlatých mincí České národní banky, je nevratná.
  4. V případě platby předem je kupní cena považována za uhrazenou po připsání celé částky kupní ceny objednaného zboží včetně dodacích nákladů na účet prodávajícího. Kupující je povinen při platbě předem uhradit celkovou cenu objednávky nejpozději do 7 dnů ode dne dokončení procesu objednávky (odeslání potvrzovací zprávy v elektronické podobě, nebo zálohové faktury). Po marném uplynutí této lhůty bude objednávka prodávajícím bez náhrady zrušena.
  5. V případě stornování objednávky kupujícím po předání zboží přepravní firmě má prodávající právo po kupujícím požadovat úhradu nákladů spojené s balným a náklady za přepravu zboží ve výši 250,- Kč za každou objednávku, pokud není ujednáno jinak. Kupující má povinnost tyto náklady uhradit do 30 dnů od doručení oznámení o vyčíslení nákladů ve prospěch bankovního účtu prodávajícího. Za doručení oznámení o vyčíslení nákladů se považuje den, kdy je toto oznámení připraveno k vyzvednutí u držitele platné poštovní licence.“
  6. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň jako účetní (daňový) doklad. K ceně zboží jsou připočítány náklady na dopravu zboží na místo určené kupujícím, případně poplatku spojeným s provedením úhrady za objednané zboží, pokud není ujednáno jinak.
 4. Dodací lhůta

  1. Zboží je obvykle odesíláno ve lhůtě 1 - 10 dnů ode dne připsání celé platby na účet prodávajícího při platbě převodem.
  2. Při objednávce předplatného mincí činí lhůta pro odeslání zboží ze strany prodávajícího nejdéle 14 dnů ode dne zahájení prodeje mincí ze strany ČNB nebo ČM.
  3. V případech, kdy je v popisu zboží uvedena jiná delší lhůta, platí tato uvedená dodací lhůta.
  4. Ve výjimečných případech, kdy dodací lhůta bude delší z důvodu dočasného vyprodání zásob, bude kupující o této skutečnosti prodávajícím informován při potvrzení objednávky dle článku III. odst. 2. těchto podmínek.
 5. Dopravní podmínky a poštovné

  1. Zásilka je vždy pojištěna do plné hodnoty zboží. Zboží je odesíláno jako cenné psaní, popřípadě jako cenný balík. Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty. Pojištění zásilky a jeho forma, odesílání zboží a volba zasílací společnosti se řídí tímto bodem, pokud není domluveno jinak.
  2. Ceny za dopravu zboží na území České republiky jsou uvedeny pod „způsobem doručení“ a jsou nezbytnou součástí závazné objednávky kupujícího uskutečněné na internetových stránkách www.zlate-mince-hrady.cz.
  3. Cena za dopravu zásilky do zahraničí bude stanovena dle místa destinace a bude uvedena v potvrzení objednávky prodávajícím (případně v zálohové faktuře). Tato cena za dopravu zásilky bude vždy obsahovat i pojištění zásilky do plné hodnoty zboží, případně poplatek spojeným s provedením úhrady za objednané zboží, pokud není ujednáno jinak.
  4. Zásilky do zahraničí budou zaslány pouze po předchozí úhradě celkové ceny objednávky včetně dopravních a jiných s tím vzniklých nákladů (bankovní poplatky).
  5. V případě, že kupující neobdrží odeslanou zásilku, musí o této skutečnosti bezodkladně informovat prodávajícího.
 6. Reklamace zboží a odstoupení od kupní smlouvy

  1. Kupující podá reklamaci písemně a to buď zasláním emailu na adresu info@zlate-mince-hrady.cz nebo na korespondenční adresu: Evžen Pomschár, Na dlouhém lánu 10, Praha 6 - Vokovice
  2. Reklamace musí obsahovat číslo objednávky, kopii faktury a zejména podrobný popis zjištěné závady.
  3. O způsobu vyřízení reklamace rozhodne prodávající nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou nebo telefonicky.
  4. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
  5. V souladu s § 1829 Občanského zakoníku má kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Kupující realizuje toto své právo tím, že projev vůle o odstoupení od smlouvy doručí prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží, a to nejlépe písemnou formou. Zboží je možné doručit osobním vrácením nebo prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta), a to na vlastní náklady. V případě, že se kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky:
   1. vrácené zboží je nepoškozené, plně funkční a kompletní, včetně původního obalu (pokud to jeho povaha nevylučuje)
   2. vrácené zboží je bez známek opotřebení a používání
  6. Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží. Kupujícímu pak bude vrácena kupní cena ponížená o takovou případnou kompenzaci. Porušení obalu způsobené běžným vybalením výrobku se nepovažuje za snížení hodnoty zboží.
  7. Kupující nemůže odstoupit od smluv na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího
  8. Zboží vraťte na adresu prodávajícího (sídlo společnosti), přiložte originál prodejního dokladu, záruční list na zboží, číslo Vaší objednávky a číslo bankovního účtu, kam bude částka vrácena (případně uveďte jiný způsob vrácení platby). Dále je třeba výslovně uvést, že odstupujete od smlouvy v zákonné lhůtě 14 ti dnů. Za vrácené zboží Vám bude vrácena kupní cena, bez nákladů za dopravu. Finanční částka Vám bude odeslána na Vámi zvolený bankovní účet, a to nejpozději do 30 dnů od převzetí vráceného zboží, případně bude částka odeslána jiným, Vámi uvedeným způsobem.
 7. Poškozená zásilka

  1. Odpovědnost za přepravu zásilky přebírá přepravce. Při převzetí zásilky si kupující vždy zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození obalu, je kupující povinen oznámit toto zjištění přepravci a požadovat po něm sepsání protokolu o poškození. Dále je kupující povinen zjištění o poškození obalu oznámit prodávajícímu.
 8. Výluka a omezení provozu obchodu, softwarová chyba

  1. Vyhrazujeme si právo v případě výpadku serveru nebo softwarové chybě zrušit či odmítnout objednávky, které by nám přinesli ztrátu.
 9. Evidence a ochrana osobních údajů

  1. Prodávající se zavazuje k tomu, že nebude žádné osobní údaje a další svěřená data kupujícího prodávat, poskytovat třetí osobě, ani je nijak nepoužije pro komerční nabídku nesouvisející s obchodem www.zlate-mince-hrady.cz, bez souhlasu vlastníků těchto údajů a dat. Svěřené osobní údaje a další data slouží pouze pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a ke vzájemnému zkvalitnění komunikace mezi kupujícím a prodávajícím. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje a další data budou na žádost kupujícího vymazána z databáze prodávajícího. Zákazník má dále právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
 10. Závěrečná ustanovení

  1. Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku.
  2. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.10.2015
Numimax.cz - Prodej mincí ČNB